მენიუ დახურვა

გუნდი

ქეთევან დარახველიძე

ავთანდილ მღებრიშვილი

მერაბ ლაბაძე

თეონა ზურაბაშვილი

შოთა მურცხვალაძე

დავით კიზირია

ნიკა ბერელიძე