მენიუ დახურვა

ტალანტის ძიება

Resume
Created: 21-11-2023 სტაჟირება
Email Address: floridajhon1@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1RUQcBmwnptwCCMoJWAr4xL56yQVX5-A9?usp=sharing
Created: 21-11-2023 სტაჟირება
Email Address: eka.atabaki03@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1uNVWXTZx0Mm1aCyYmMgMDWGsvUyuH8hM?usp=sharing
Created: 17-11-2023 სტაჟირება
Email Address: giodavitadzee23@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1AP_SGCv6jUYZBasy2wAOJ1HxDugB0Bke?usp=sharing
Created: 17-11-2023 სტაჟირება
Email Address: sharashidzealeko62@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1Je4QQPgVjWmTaakApBkpa4JzOlMQtfIa?usp=sharing
Created: 16-11-2023 სტაჟირება
Email Address: qamadadzemisho@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1J5djNatI0t7DEdsDJOuwluAhVOCq3rke?usp=sharing
Created: 16-11-2023 სტაჟირება
Email Address: nikaabuladze1930@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1ot_CIRwHxWCTnuXecE-Fp5FAU0BaIwjk?usp=sharing
Created: 15-11-2023 სტაჟირება
Email Address: vladakhim@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 25 წელი
პორტფოლიოს ბმული: edcamp.ge old.edcamp.ge goldensea.ge
Created: 14-11-2023 სრული განაკვეთი
Email Address: rezitoto20@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience:
პორტფოლიოს ბმული: TOTO.com
Created: 14-11-2023 სრული განაკვეთი
Email Address: niniaasatiani08@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience:
პორტფოლიოს ბმული: a
Created: 14-11-2023 სტაჟირება
Email Address: m.chanukvadze2008@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience:
პორტფოლიოს ბმული: