მენიუ დახურვა

ტალანტის ძიება

Resume
Created: 06-12-2023 სტაჟირება
Email Address: nodiko.chagelishvili@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: vakho779@yahoo.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: nikabadzeilia115@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.onlinegdb.com/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: anitrapaidze1@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: onlinegdb.com
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: gogmadze2009@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.onlinegdb.com/