მენიუ დახურვა

ტალანტის ძიება

Resume
Created: 06-12-2023 სტაჟირება
Email Address: nodiko.chagelishvili@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: vakho779@yahoo.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: nikabadzeilia115@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.onlinegdb.com/
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: anitrapaidze1@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: onlinegdb.com
Created: 06-12-2023 ფრილანსერი
Email Address: gogmadze2009@gmail.com
Category: პროგრამირება პითონით
Salary:
Total Experience: პირველი სამსახური
პორტფოლიოს ბმული: https://www.onlinegdb.com/
Created: 21-11-2023 სტაჟირება
Email Address: floridajhon1@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1RUQcBmwnptwCCMoJWAr4xL56yQVX5-A9?usp=sharing
Created: 21-11-2023 სტაჟირება
Email Address: eka.atabaki03@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1uNVWXTZx0Mm1aCyYmMgMDWGsvUyuH8hM?usp=sharing
Created: 17-11-2023 სტაჟირება
Email Address: giodavitadzee23@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1AP_SGCv6jUYZBasy2wAOJ1HxDugB0Bke?usp=sharing
Created: 17-11-2023 სტაჟირება
Email Address: sharashidzealeko62@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1Je4QQPgVjWmTaakApBkpa4JzOlMQtfIa?usp=sharing
Created: 16-11-2023 სტაჟირება
Email Address: qamadadzemisho@gmail.com
Category: WordPress დეველოპმენტი
Salary:
Total Experience: 1 წელზე ნაკლები
პორტფოლიოს ბმული: https://drive.google.com/drive/folders/1J5djNatI0t7DEdsDJOuwluAhVOCq3rke?usp=sharing
1 2 3