მენიუ დახურვა

ტალანტის ძიება

View Resume
rezi arvicirezitoto20@gmail.com
Personal information
მობილური:
argetyvi
კატეგორია:
WordPress დეველოპმენტი
სასურველი სამუშაოს ტიპი:
სრული განაკვეთი
განათლება:
სამუშაო გამოცდილება:
პორტფოლიოს ბმული:
TOTO.com
Addresses
Education
Employer
Skills
HTML, CSS and little bit of PHP
Resume
References
Languages