მენიუ დახურვა

NEXT.On.ge – მეცნიერება და ტექნოლოგიები -ის სტატია ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელის საამაყო მონაწილის შესახებ

პროექტი „ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი“ ხორციელდება ორგანიზაციის „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ დაფინანსებითა და მხარდაჭერით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA), ICT კლასტერისაა და ინოვაციური განათლების ფონდის (IEF) თანამშრომლობით.

3 წლის განმავლობაში, პროექტის მიმდინარეობისას, ტექნოლოგიური კლუბები შეიქმნა საქართველოს რეგიონების 90 სკოლასა და 10 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

პროექტის წარმატების ნათელი მაგალითია აკაკი ფერცულიანი სოფელ ფარცხანაყანევიდან. აკაკი XII კლასში იყო, როცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო პროექტი „ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი” და ის პროექტის ბენეფიციარი გახდა, ხოლო კურსის დამთავრების შემდეგ – პროექტის ჰოსტი და ტრენერი.

იხ. სიახლე: https://bit.ly/3B7shwz

2023 წელი