მენიუ დახურვა

სილაბუსები

  • კოდირება პითონზე
  • მონაცემთა ვიზუალიზაცია
  • ვებ-დეველოფმენტი
  • კომპიუტერული გრაფიკა
  • 3-დ მოდელირება
  • მონაცემთა ანალიზი
  • აპლიკაციების დეველოფმენტი
  • Front-End პროგრამირება
  • ტექნოლოგიური მეწარმეობა
  • მომხმარებლის ინტერფეისი / მომხმარებლის გამოცდილება UI / UX