მენიუ დახურვა

ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელში რეგიონების პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეგისტრაცია დაიწყო

ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელში რეგიონების პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეგისტრაცია დაიწყო.

პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე 4 პროფესიული კოლეჯი შეირჩევა.

პროექტის შესახებ

პროექტი ხორციელდება „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ დაფინანსებითა და მხარდაჭერით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA), ICT კლასტერისა და ინოვაციური განათლების ფონდის (IEF) ერთობლივი თანამშრომლობით.

პროექტის მიმდინარეობისას შეიქმნება კოდირებისა და ტექნიკური მეწარმეობის კლუბები საქართველოს რეგიონების 90 სკოლასა და 10 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. პროექტის პირველ და მეორე ეტაპზე სულ 54 სკოლა და 6 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება შეირჩა და ამ დროის განმავლობაში მოსწავლეებს ტრენინგები სხვადასხვა ტექნოლოგიური მიმართულებით უტარდებათ.

პროექტი არ ითვალისწინებს პროფესიული კოლეჯების დამატებით ტექნიკურ აღჭურვას. პროექტის ფარგლებში პროფესიული კოლეჯი მიიღებს შერჩეული კლუბისთვის საჭირო სასწავლო მასალებს და კურიკულუმს, სპეციალურ ტრენინგს კლუბის შექმნისა და მართვისთვის, ანაზღაურდება კლუბის ხელმძღვანელი მასწავლებლის და, საჭიროების შემთხვევაში, მიმაგრებული მენტორის მუშაობა.

პროფესიული კოლეჯის ტექნოლოგიური კლუბები მონაწილეობას მიიღებენ ტექკომპანიებთან შეხვედრებში, დასაქმების ფორუმებში, კონკურსებსა და ჰაკათონებში, რომლებიც ჩატარდება ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს ინოვაციურ ცენტრებში.

ვის შეუძლია ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელში გაწევრიანება?

ახალგაზრდულ ტექნოლოგიურ კლუბების ქსელში გაწევრიანება შეეძლებათ იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ შემდეგ რეგიონებში: აჭარა, იმერეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, სამეგრელო, შიდა ქართლი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი.

პროექტში მონაწილეობის მისაღებად პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს გამართული კომპიუტერული კლასი და ინტერნეტი.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მჭიდრო თანამშრომლობა ექნებათ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ახლომდებარე ცენტრებთან.

როგორ უნდა გახდეს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება პროექტის მონაწილე?

ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელში გასაწევრიანებლად პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უნდა შეავსოს სააპლიკაციო ფორმა არა უგვიანეს 2022 წლის 5 დეკემბრისა.

სააპლიკაციო ფორმა: https://bit.ly/3GpF9lL

აპლიკაციების განხილვის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს პასუხი ეცნობებათ მათ მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე არა უგვიანეს 2022 წლის 10 დეკემბრისა.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ფეისბუქგვერდი – https://bit.ly/3TOr1pe
ელფოსტა: info@techclubs.ge
ტელ: 551 615 111- ტრენინგების კოორდინატორი ნათია ცხოვრებაშვილი